Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.

Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.


Maximální výše podpory pro rodinné domy:

Instalace dobíjecí stanice  15 000 Kč

Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost ani komerční provoz.

Jsme tu pro vás

Chcete nezávazně poptat?

+420 725 532 223