Kotlíková dotace

Dotace je určena pro:

vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

 

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Tepelné čerpadlo 180 000 Kč
Kotel na biomasu 130 000 Kč

Jsme tu pro vás

Chcete nezávazně poptat?

+420 725 532 223