Příprava teplé vody, solární ohřev

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev teplé vody.

Maximální výše podpory je 50 % z uznatelných nákladů. Zároveň však maximální možná dotace pro daný typ nového zdroje. 

Maximální dotace pro rodinné domy jsou:

Solární termický ohřev vody 45 000 Kč
Solární termický ohřev vody s přitápěním  60 000 Kč
Solární fotovoltaický ohřev vody  45 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45 000 Kč

Žádosti lze podávat před realizací, v jejím průběhu, či po ukončení realizace opatření.

Finance jsou vyplaceny vždy ex post, tedy po doložení celé realizace opatření.

Jsme tu pro vás

Chcete nezávazně poptat?

+420 725 532 223