Řízené větrání s rekuperací

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.


Podporované systémy a výše jejich dotace pro rodinné domy:

centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 105 000 Kč
decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 105 000 Kč

Větrací systém musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v řešených bytových jednotkách.

Jednou z podmínek pro získání této dotace je doložení splnění maximální možné průvzdušnosti obálky budovy tzv. blower door testem.

Jsme tu pro vás

Chcete nezávazně poptat?

+420 725 532 223