Fotovoltaické systémy (FVE)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou.

FVE musí zároveň zajistit přednostní využití vyrobené elektrické energie v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Systém bez napojení na distribuční soustavu je podpořen pouze v případě:

rodinný dům není připojen k distribuční soustavě
provozovatel distribuční soustavy připojení FVE systému nepovolil z technických důvodů

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány. 

Výše podpory se odvíjí od velikosti a typu systému v rozsahu od 60 000 Kč do maximálně 200 000 Kč na jeden RD.

Maximální dotace pro rodinné domy jsou:

Základní instalace o výkonu 2 kWp s 60 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč

Žádosti lze podávat před realizací, v jejím průběhu, či po ukončení realizace opatření.

Finance jsou vyplaceny vždy ex post, tedy po doložení celé realizace opatření.

Jsme tu pro vás

Chcete nezávazně poptat?

+420 725 532 223