Komplexní vyřízení žádosti o dotaci dotačních titulů

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

KOTLÍKOVÁ DOTACE

ČISTÁ ENERGIE PRAHA

Předběžná konzultace je poskytována ZDARMA.

Jsem energetickým konzultantem informačního střediska EKIS zaštítěným Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Zajištění projektové dokumentace či energetického hodnocení k žádosti.

 

Pondělí - pátek: 8:00 – 17:00

V rámci nabízené služby je:

  konzultace a upřesnění, zdali žadatel plní dotační podmínky, popřípadě návrh vhodného řešení
   kontrola všech dodaných podkladů, případná výzva k opravě
  příprava žádosti v dotačním systému daného dotačního programu
  koordinace celého průběhu žádosti
  doložení realizace podporovaného opatření 
  komunikace se Státním fondem životního prostředí

Průhledný.png

 Jsme tu pro vás

Chcete nezávazně poptat?

+420 725 532 223